Geir Pollestad
Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

-Trafikken på E39 blir tryggere, framkommeligheten bedre, reisetiden kortere og transporten mer forutsigbar hele året, sier statssekretær Geir Pollestad, i Samferdselsdepartementet, i forbindelse med at departementet nå har fastsatt at det såkalte ”Midtrekkverkalternativet” skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging av den 190 kilometer lange strekningen Søgne i Vest-Agder – Ålgård i Rogaland. Valg av alternativ er fastsatt etter behandling i regjeringen, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

- Strekningen får midtrekkverk.  Der det i første omgang ikke bygges toløps tunneler, skal det planlegges for senere utbygging til toløps tunnel. Det skal settes i gang sammenhengende planlegging for Kristiansand – Handeland. Videre planlegging for Drangsdalen – Heskestad og Vikeså skal vurderes i samråd med lokale myndigheter. De samlede kostnadene for det valgte alternativet er beregnet til om lag 17,2 milliarder kroner, sier statssekretæren.

Strekningen har mange trafikkulykker, særlig møteulykker. 51 personer ble drept og 101 hardt skadd i perioden 2001 – 2011, går det fram av opplysninger fra Statens vegvesen. Disse tallene må ned, og det må derfor prioriteres å få på plass midtrekkverk på hele strekningen.

- For både Kristiandsand og Jæren-/Stavanger-området er det ventet stor befolkningsvekst i årene framover. Næringslivet i Vest-Agder og Rogaland er i stor grad eksportrettet. Utviklingen av E39 Søgne – Ålgård må ta hensyn til at strekningen er en viktig transportåre regionalt, mot Østlandet og kontinentet. Tunge kjøretøy utgjør en stor andel av den samlede trafikken. Det er derfor viktig å prioritere tiltak for økt fremkommelighet, redusert reisetid og forutsigbar transport hele året, sier statssekretær Pollestad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer