I fjor høst ble det politisk besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skulle søke om å få gjennomføre et forsøk med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål for elever ved Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i Vest-Agder. Utdanningsdirektoratet har nå behandlet søknaden og meddelt at søknaden avslås.

 Begrunnelsen fra direktoratet for avslaget er at Opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og Læreplanverket, som er en forskrift, ikke inneholder i hjemmel til å avvike fra læreplanen på den måten Vest-Agder fylkeskommune søker om.

 Fra fylkeskommunens side var blant annet om at målet med forsøket er "å undersøke om økt tid til skriftlig hovedmål vil redusere andel elever som stryker i norsk på påbygg til studiekompetanse, og dermed øke andelen elever som gjennomfører videregående opplæring".

 Les svarbrevet her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2013 | Skriv ut siden