I går ble den offisielle åpningen av det, som i kvalifiserte fagmiljøer betegnes som landets flotteste skoleavdeling for transportfag, foretatt på Vennesla videregående skole. –Gratulerer med dagen alle sammen og spesielt til dere som er elever ved avdeling for transportfag og avdeling for alternativ opplæring og deres lærere, sa fylkesordfører Terje Damman. Han hadde gleden av å overlevere nybygget, med en prislapp på 31 millioner kroner, til skolens rektor Thorkild Haus.

Fylkesordfører Damman Åpner Nybygg På Vennesla VgsFylkesordføreren opplyste at fylkeskommunen i de seneste årene har foretatt betydelige investeringer i Kristiansand, på både Tangen og Gimle, og at det for tiden pågår omfattende byggevirksomhet på Mandal videregående skole.  -Men i dag er det Vennesla videregående skole som er i sentrum. Her har en fått rundt et tusen kvadratmeter nytt skoleanlegg og et praktisk uteareal. Jeg har oppfattet at dere er svært godt fornøyd med resultatet, sa Damman.

Rektor Haus takket fylkeskommunen for satsingen som nå er foretatt på skoleanlegget i Vennesla. Han ga ros til lærere og elever for en enestående innsats i prosjektet. Mange arbeidet iherdig i høstferien med å foreta flytting fra den gamle "satelittavdelingen" på Vigeland. Den innsatsen har spart prosjektet for store beløp og samtidig gitt realistisk erfaring og praksis for transportfagelevene, opplyste han.

Rådmann Svein Skisland i Vennesla kommune takket på vegne av kommunen Vest-Agder fylkeskommune for en ytterligere bekreftelse på det gode samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen. -Takk for at dere er med å utvikle Vennesla. Det er flere som mener at det viktigste som har skjedd i kommunen etter at Hunsfos Fabrikker ble etablert i 1886, er at fylkeskommunen bygde Vennesla videregående skole. Det er med å gi grunnlag for fremtidig vekst og utvikling i kommunen, sa Skisland.

Nytt Påbygg På Vennesla Vgs

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2013 | Skriv ut siden