Fra 2. mai blir det forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Det gjelder selv om mobilen sitter fast i en holder. Den nye regelen kommer etter en høringsrunde der det er stor enighet om innskjerpingen, melder Statens vegvesen. - Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet! Det går ut over trafikksikkerheten dersom du taster eller surfer på en telefon mens du kjører, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Vegdirektoratet.

Mange sjåfører taster på mobilen mens de kjører. Forskning viser at tasting går ut over kjøreprestasjonen og reduserer trafikksikkerheten. Forskningen viser også at det er inntasting, ved for eksempel SMS, som fører med seg den høyeste risikoen for trafikkulykker fordi reaksjonstiden øker.

Samtaler når mobilen er fast i en holder blir ikke rammet av forbudet. Det er også lov å bruke Bluetooth og andre håndfriløsninger, så lenge løsningen ikke krever at du betjener selve mobiltelefonen

Forskriftsendringen gjelder kun mobiltelefon, ikke annet elektronisk utstyr. Det betyr imidlertid ikke at det er lovlig å benytte seg av slikt utstyr når man kjører. Bruk av annet elektronisk utstyr som tar oppmerksomheten din vil rammes av den generelle aktsomhetsparagrafen i Vegtrafikkloven § 3.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2013 | Skriv ut siden