"Gled deg til å lese "Sluttrapport byggeprosjekt Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet"! Den dokumenterer hva de fleste vet: Sørlendingene har fått ei storstue som skaper kulturelt mangfold, entusiasme, ja, en helt ny stolthet i byen og landsdelen. Kilden er ikke bare et bygg, den er et pilotprosjekt og en symbiose innen teater, konsert, opera og kulturhusdrift. En kulturinstitusjon ulik alle andre i Norge, både utenpå og inni!" Slik lyder sluttrapportens sammendrag som bærer overskriften: "Sluttrapporten om Kilden er ikke et punktum, men et kolon". Fylkesutvalget ble i dag orientert om rapporten for det vellykkede byggeprosjektet som Vest-Agder fylkeskommune i betydelig grad har bidratt til.

Kilden ble levert til avtalt tid. Prosjektet ble overlevert fra entreprenørene i september 2011. Det var tre måneder tidligere enn fremdriftsplanen forutsatte. 10. oktober ble Kilden overlevert fra byggestyrets leder til eierne. Dørene åpnet for publikum 6. januar 2012.

Kilden ble levert i henhold til budsjett.  Budsjettet var på 1.685 millioner kroner. Regnskapet viser overskudd. I tillegg er det innenfor Kildens egen finansiering foretatt reserveavsetning for å sikre etterprøving og god drift av komplekse, tekniske installasjoner.

Kilden lever opp til ambisjonene. Akustikken skulle være den beste i Norden - og ble bedre enn det: Nøyaktige målinger er foretatt og konklusjonen i etterprøvingsrapporten lyder: ”Konsertsalen har optimal akustikk for symfoniske oppførelser, helt på høyde med de beste europeiske konsertsaler”..

Bølgeveggen ble reist etter planen, med eik og kompetanse fra Sørlandet. Også andre kompliserte, tekniske installasjoner fungerer etter forutsetningene. Erfaringene viser at det, som planlagt, er fullt mulig å spille i alle fire salene samtidig.

Byggingen av Kilden ble realisert med 23 byggentrepriser og 25 rådgivningsavtaler. Svært mange av de involverte selskapene er lokale og deres leveranser av varer og tjenester for flere hundre millioner kroner viser at Kilden har hatt stor betydning for næringslivet i regionen.

Kilden er ferdig, men ekspansjon mulig. Byggestyret har tatt høyde for utvidelsesmuligheter. Det signaliseres allerede fra driftsorganisasjonen at aktiviteten nå er høyere enn forventet. Gjennom stadfestet reguleringsplan og ved planlegging er det lagt til rette for følgende fremtidige utbyggingsmuligheter: Inntil cirka 1.400 kvadratmeter arealer på takene til hovedbygget og verkstedbygget og omkring 6.600 kvadratmeter på taket i parkeringshuset kan disponeres. I tillegg disponerer Kilden et tomteareal på 1,5 dekar i Sjølystveien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer