Søkertall per 1. mars viser at antall søkere til videregående opplæring i offentlige skoler i Norge øker med nesten 1000 fra 2012, melder Utdanningsdirektoratet. Samtidig er det er en nedgang i søkere til Vg1. Økningen i søkere til studiespesialisering, som er registrert de siste årene, fortsetter også i år. Søkingen til medier og kommunikasjon på Vg1 faller derimot kraftig.

Studiespesialisering vinner frem

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. I Vg1 og Vg2 følger deretter henholdsvis helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. I Vg3 er påbygging til generell studiekompetanse det utdanningsprogrammet som skiller seg ut med flest søkere etter studiespesialisering. Teknikk og industriell produksjon har flest søkere til lære.

Kraftig fall i søkere til medier og kommunikasjon på Vg1

Siden 2008 har søkertallet til medier og kommunikasjon på Vg1 ligget godt over 5000. I 2013 har imidlertid søkertallet falt til under 4000. Nedgangen er på hele 24 prosent. Fra 2007 til 2013 er det derimot design og håndverk og bygg- og anleggsteknikk som har hatt størst nedgang med henholdsvis 36 og 29 prosent færre søkere til Vg1.

Søkere til læreplass

Av alle søkere er det 8,7 prosent som søker læreplass i år. Dette er litt høyere enn i 2012. Denne andelen varierer mye mellom fylkene. Oslo og Akershus har rundt fem prosent søkere til lærefag, mens fire fylker har omtrent 11 prosent.

Med 4 303 søkere er teknikk og industriell produksjon det utdanningsprogrammet flest søker læreplass i. Deretter følger helse- og sosialfag, elektrofag og bygg- og anleggsteknikk med henholdsvis 3 241, 2 947 og 2 847 søkere.

Søkingen til påbygging til generell studiekompetanse er i endring

De siste årene er det blitt stadig flere yrkesfaglige elever som søker påbygging til generell studiekompetanse. Fra 2008 til 2012 økte søkertallet til påbygg med 23 prosent. Fra 2012 til 2013 har likevel det totale antallet søkere til påbygg sunket noe. Søkere til påbygg kan deles i to grupper: de som søker etter Vg2 og de som søker etter yrkeskompetanse.

Store kjønnsforskjeller i søkingen

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt manns- eller kvinnedominerte programmene fortsetter å være dette. Det er spesielt sterk overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og sosialfag. Gutter dominerer i enda større grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer