Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 møtes mandag 18. mars i Kristiansand rådhus. På dagsorden for gruppen, som ledes av Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund, står flere interessante tema. Først står likestilling som regional kraft. Deretter energitemaet "grønt batteri" som følges av en runde om et sammenhengende utdanningsløp fra 0 til 18 år. Så tas det opp en temasak om den strategiske utviklingen for Agder Energi. Siste tema er todelt hvor en først vil få en presentasjon om Vitensenter Agder og deretter se på forholdet Kjevik – Gullknapp.

Politisk samordningsgruppe  for Regionplan Agder 2020 er premissleverandør for måloppnåelse av regionplanens fem målområder. Den er vertskap for viktige politiske diskusjoner og pådriver for å løfte politiske toppsaker regionalt og nasjonalt

Politisk sammordningsgruppe har følgende sammensetning:

Leder: Bjørgulv Sverdrup Lund, fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune
Nestleder: Toril Runden, opposisjonsleder Vest-Agder fylkeskommune

Medlemmer:
Fylkesordfører Terje Damman, Vest-Agder, opposisjonsleder Tellef Inge Mørland, Aust-Agder, ordfører Arvid Grundekjøn, Kristiansand, ordfører Einar Halvorsen, Arendal, ordfører Hans Antonsen, Grimstad, samt en ordfører fra hvert av de fem regionrådene på Agder.

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2013 | Skriv ut siden