Representanter for den norske EU-delegasjonen og EØS-sekretariatet var nylig på plass i Norway House i Brussel for å informere norske aktører om partnerskapsmulighetene i EU. Bakgrunnen er at det i 2013 vil være mange utlysninger av EØS-midler som er relevante for norske partnere. EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og skal blant annet bidra til å styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

De norske aktørene kunne under møtet velge hvilke områder de ville høre mer om, blant annet innenfor miljø, fornybar energi, klima, grønn innovasjon, forskning, utdanning, helse og bilateralt samarbeid.

På Europaportalen.no, som er regjeringens nettside for informasjon om Norges samarbeid med EU, kan du lese mer om møtet og om de ulike mulighetene norske aktører har for å finne prosjektpartnere i EU. Her finner du også en oversikt over pågående utlysninger og lenker til mer informasjon om disse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2013 | Skriv ut siden