Om 16 år vil det, i følge Statistisk sentralbyrå, bo seks millioner mennesker i Norge. Flertallet av disse vil ikke bo i Oslo. Mer enn 4 millioner vil bo, eller jobbe utenfor Oslo i 2028. De vil bo i Stavanger, Bergen, Trondheim og mange andre steder i hele vårt land. Om kort tid legger Regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan, som går fram til 2024. Vi forventer at planen viser hvordan vi skal takle de store transportutfordringene som en 20 prosents befolkningsøkning fører til, og hvordan jernbane kan spille en viktig rolle i utviklingen av regionene i og utenfor Oslo, sa Thore Westermoen, leder av Jernbaneforum Sør og fylkesvaraordfører i Vest-Agder på en det nasjonale storarrangementet Jernbaneforum i forrige uke.

-Jeg, for eksempel, bor i Mandal. Folk i Mandal vil reise til Kristiansand og Stavanger, slik også mennesker i Arendal vil reise til Porsgrunn og Sandefjord, mennesker i Lillehammer vil reise til Trondheim, mennesker i Voss vil reise til Hønefoss og noen skal fra Ski til Halden.

Westermoen viste til at debatten om jernbaneutbygging i Norge i det siste har dreid seg mye om hvordan pendlerutfordringene rundt Oslo kan løses.  -Det er viktig og nødvendig å løse disse utfordringene. InterCity-utredningen viser at det er mulig å løse dette på 10 år ved full utbygging av hele InterCity-trianglet.  Men, jernbane handler om mye mer enn lokaltog i Osloregionen, sa han.

Han pekte på at Regjeringen har brukt 80 millioner på å utrede fjerntogstrekningene i Norge. Han trakk frem høyhastighetsrapporten som viser at der mulig å gi Norge et godt og moderne togtilbud. -Utredningen gir klare anbefalinger på hvordan vi kan binde sammen landsdeler, forkorte reisetider og gjøre toget til det foretrukne alternativet. Vi ønsker imidlertid å flytte fokus fra utredninger til utbygging. Vi har nok utredninger. Bare på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen har vi siden 20 årene neste 30 rapporter og utredninger som alle peker på behovet for fornying og utbygging, fastslo Westermoen.

-Mange rapporter dokumenterer et stort potensial i en bedre og raskere jernbane. Men en del rapporter konkluderer ulikt med hensyn til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En hovedårsak til dette er at effektene på miljø og næringsutvikling tillegges ingen eller for lav verdi. Dette forvirrende faktum må noen rydde opp i.

-Jernbaneforaene utarbeidet i 2011 en rapport om jernbanens rolle i det fremtidige transportsystemet. Den handler mye om hvordan vi kan ta hele landet i bruk. Hvordan vi kan bygge større bo- og arbeidsregioner, og slik øke både sysselsettingen og verdiskapningen i store deler av landet vårt. Ja, bedre kommunikasjoner vil faktisk bidra til å redusere levekårsproblemene for mange mennesker.  Økt satsing på jernbane vil føre til bedre trafikksikkerhet på veiene våre, men fremfor alt være et viktig bidrag til å redusere klimautslippene fra trafikken som vokser og vokser, sa Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer