Fylkesutvalget bevilget tirsdag en ramme på inntil 300 000 kroner til overvåkningstiltak for sikring av fjellet ved Lindesnes fyr. Formidlingsbygget i Tusenårsstedet i fjellet under Lindesnes fyr er en belastning for fjellets stabilitet. Selv om det ikke er funnet tegn på alvorlige svekkelser i fjellkonstruksjonen de seneste årene er det nødvendig å overvåke fjellets stabilitet løpende. Det skal monteres to ekstensometre i fjellet over hallen. Disse skal avleses manuelt en gang hvert annet år eller etter perioder med mye nedbør eller frost. De vil kunne gi målingsresultater som angir eventuelle bevegelser i fjellet.

Vest-Agder fylkeskommune valgte i 2000 Lindesnes fyr som fylkets tusenårssted. Som del av dette ble det bygget et formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. I dag forestås den daglige driften av fjellhallen av Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum mens fylkeskommune, som eier, har ansvar for vedlikeholdet.

I forbindelse med utbedringsarbeider i fjellhallen i 2010 vurderte konsulentfirmaet Rambøll stabilitet til fjellhallen. Konklusjonen ble at det ikke fantes tegn på alvorlige svekkelser i fjellet som hadde oppstått i løpet av de siste årene. Allikevel manglet Rambøll viktig informasjon for å godkjenne stabiliteten, og det ble anbefalt at man gjorde tiltak for å kunne overvåke fjellet løpende. Fylkeskommunen har i etterkant fulgt anbefalingen opp og har sammen med Rambøll kommet frem til løsningen som nå installeres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2013 | Skriv ut siden