I juni 2012 tildelte Arbeid og Velferdsdirektoratet midler til NAV-Kristiansand for opprettelsen av et prosjekt som retter seg mot å gi opplæring/arbeid til målgruppen i NyGIV-Oppfølgingsprosjektet. Direktoratet understreket viktigheten av samhandling med fylkeskommunen. Nylig ble Veksthuset, med lokaler i Østre Strandgate åpnet. Tiltaket skal til enhver tid romme cirka 20 deltakere som befinner seg i NAV's portefølje. Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå besluttet at Vest-Agder fylkeskommune, gjennom NyGIV, bidrar til Veksthuset med et engangsbeløp på 100 000 med for å etablere varige samhandlingsstrukturer.

NyGIV-Oppfølgingsprosjektet har som overordnede målsetning å skape varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Ved å inngå i et formalisert samarbeid med NAV-Kristiansand i det nyopprettede tiltaket Veksthuset, vil en bedre kunne utprøve strukturerte og målrettede samarbeidsmodeller for de tyngste i målgruppen. Det er ansatt en prosjektleder og tre prosjektmedarbeidere. Det som fremheves som unikt med dette tiltaket er den tette koblingen til næringslivet og fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer