• Veiarbeid Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

  Må ha statlige finansieringsmidler til vegvedlikehold

  Fylkestinget behandlet i sist møte en rapport. om "Hva det vil koste å fjerne forfall på...

  Les mer
 • Fylkestinget På Møte På Rosfjord
  av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

  Fylkestinget vil ha samferdselsprosjekter i Vest-Agder raskere gjennomført

  Samtlige representanter i fylkestinget stilte seg onsdag bak en uttalelse om regjeringens forslag...

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av Torkelsen, Jan H., 23.04.13

  Jernbaneforum Sør protesterer på avslag til ny ruteplan på Sørlandet

  Jernbaneforum Sør har, har gjennom sin leder Thore Westermoen, sendt brev til samferdselsminister...

  Les mer
 • Trafikkaksjonen - Lysmarkering Av Trafikkoffer
  av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

  Talet på drepne og hardt skadde skal halverast innan 2024

  - Eitt av fire hovudmål i Nasjonal Transportplan er ein visjon om at det ikkje skal førekome ulukker...

  Les mer
 • Landbruksminister Trygve Slagvold Vedum
  av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

  Nye kaier letter tømmertransport til markedene – Mandal havn sentral

  Statens landbruksforvaltning har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre...

  Les mer
 • Tog I Tunnelåpning
  av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

  Listerrådet støtter fylkeskommunens protest mot at sovevogner skal hindre flere togavganger

  Fylkesutvalget vedtok 8. april en uttalelse vedrørende fremtidig frekvens på Sørlandsbanen og...

  Les mer
 • Tore O Sandvik Fylkesordfører I Sør Trøndelag
  av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

  Det trenges mer til vedlikehold av fylkesveiene og kollektivtrafikk

  Lederen av fylkesordførerkollegiet, fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag, peker i en...

  Les mer
 • Marit Arnstad
  av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

  NTP: Helhetlige bymiljøavtaler skal bidra til å stabilisere personbilbruken

  - I Stortingets klimaforlik er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas...

  Les mer
 • Varoddbroa I Gråværstemning (rå)
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

  Her er regjeringens NTP-satsinger i Vest-Agder

  De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel. Det fremgår av...

  Les mer

Sikring av skyssberettigede skoleelever i buss i Vest-Agder koster flere millioner kroner

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om en ny forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss som trer i kraft fra 1.juli. De foreløpige kostnadsberegningene for...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Kollektivkonferansen 2013 - 23. mai i Kilden

ATP-samarbeidet har gleden av å invitere til Kollektivkonferansen 2013 i Kilden den 23.mai. Hvordan skal økningen i trafikken i årene fremover komme i form av kollektiv, sykkel og gange? Dette...

av ask, 08.04.13

Rapport som viser milliardbehov for utbedring av fylkesveiene i Vest-Agder til politisk behandling

Onsdag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om en rapport om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesveinettet?" som er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.13

Fylkespolitikerne i Vest-Agder vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen

Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag samlet til møte i Sirdal. Der ble det uttrykt sterk harme mot et utspill fra Samferdselsdepartementets statssekretær...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Nei til søknad fra Christiania Taxi AS om etablering av sentral i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det ikke tillates etablering av ny drosjesentral i Kristiansand på nåværende tidspunkt.Bakgrunnen er at Christiania Taxi AS søker om å bli...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Stort potensial for å skifte til kollektiv på Sørlandet

En tredjedel av de spurte i NAFs ferske samferdselsundersøkelse svarer at de vil bytte til kollektivtransport dersom tilbudet blir bedre. I tillegg er mange villige til å bruke innfartsparkeringer....

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13