Ingen norske regioner når helt til innovasjonstoppen i Europa. Agder og Rogaland er imidlertid sammen med Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet og Trøndelag blant de regionene som har bedret innovasjonsstyrken siden 2009. Dette fremgår i Regional Innovation Scoreboard 2012 som i EU-kommisjonen har nylig utgitt. Rapporten gir en oversikt over innovasjonsevnen til 190 regioner i Europa, inkludert sju norske regioner.

Regionale forskjeller
EU-kommisjonens innovasjonsbarometer baserer seg på 12 ulike indikatorer som måler ulike sider ved regionenes innovasjonsevne. Blant indikatorene er utdanningsnivå, tilgjengelige forskningsmidler, patentsøknader, produktlanseringer, innovasjonsgrad og -samarbeid i SMBer. Barometeret er utarbeidet med bakgrunn i at EU anser regionene som svært viktig for den framtidige økonomiske utviklingen, også med tanke på utvikling og operasjonalisering av EUs innovasjons- og utviklingsstrategier.

Gjennomgangen av de 190 europeiske regionene viser store forskjeller i innovasjonsgrad.
- Disse regionale forskjellene viser at det også er behov for at de regionale innovasjonsprogrammene tilpasses behovene som hver enkelt region har, heter det i rapporten.

Styrker posisjoner
2012-barometeret sammenligner også regionene med målinger gjort i 2007 og 2009. Siden forrige måling har Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland samt Trøndelag bedret sin innovasjonsstyrke.


Last ned rapporten Regional Innovation Scoreboard 2012 her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2013 | Skriv ut siden