Lederen av fylkesordførerkollegiet, fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag, peker i en kommentar til forslaget til Nasjonal Transportplan, på at fylkeskommunene trenger økte økonomiske rammer hvis de skal kunne få gjort noe med etterslepet i vedlikeholdet av fylkesveiene, som er beregnet til 45-75 milliarder kroner. - Regjeringens forslag om å sette av ti milliarder kroner i tiårsperioden til økt vedlikehold og 7,5 milliarder til økt rassikring av fylkesveier er derfor en helt nødvendig start, sier han.

Sandvik er svært glad for satsingen med de nye bymiljøavtalene, men peker samtidig på at det også er behov for mer robust finansiering av driften av kollektivtrafikken, i tillegg til investeringer i økt kapasitet. - Hver nye reisende koster anslagsvis ti kroner i ekstra driftsutgifter. Hvis Stortingets ambisjoner om at transportbehovet for all befolkningsvekst i de store byområdene skal nås med gange, sykkel og kollektivtrafikk, må staten derfor bidra betydelig til drift av kollektivtrafikk, sier han.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer