I forrige uke protesterte fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø mot at planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort. I dag ble saken igjen tatt opp da fylkesutvalget var samlet til møte i Kristiansand. Et enstemmig fylkesutvalg stilte seg bak uttalelsen og la til en vesentlig presisering. I den uttrykkes det at NSB's forslag om totimersfrekvens på Sørlandsbanen har vært på bred høring og forslaget har fått tilslutning fra både Rogaland-, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner.

Det uttrrykkes for øvrig i uttalelsen: "Det er positivt at sovevogner beholdes på Sørlandsbanen, men ikke når det skjer på bekostning av høyere frekvens og stive ruter. Hyppige avganger på faste avgangstider – det vil si stive ruter - er mye viktigere for de reisende til og fra Sørlandet enn muligheten til å sove i sovekupé på nattoget.

Vest-Agder fylkeskommune vil ikke akseptere at midler til sovevogner prioriteres foran hyppigere avganger, slik statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet tar til orde for.

Togavgang hver annen time vil føre til at mange flere vil bruke toget oftere, og dermed reise mer miljøvennlig. Tiltaket er svært viktig for passasjerene på Sørlandsbanen og for jernbanens utviklingsmuligheter og konkurransekraft.

Et bedre togtilbud på Sørlandsbanen vil gi nye muligheter for arbeidspendling. Dette ser vi som veldig viktig ikke minst i våre to vestlige regioner i Vest-Agder, der det er store levekårsutfordringer og mangel på arbeidsplasser.

Fylkesutvalget mener at NSB må ha råd til både å gjennomføre NSBs planer om tog annen hver time og å beholde sovevogner på Sørlandsbanen. Det er regjeringens og Stortingets ansvar å sørge for dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2013 | Skriv ut siden