Høsten 2012 og våren 2013 har totalt 38 personer deltatt på studiet "Arbeids- og utdanningsrett JU-915" ved Universitet i Agder. Dette studiet inngår i utdanningsprogrammet mot en erfaringsbasert master ved UiA. Deltakerne har primært vært ledere innen skole, men det var også mulig for andre å delta. Kurset kom i stand etter et samarbeid mellom personal- og organisasjonsenheten og utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune og utdanningsavdelingen i Aust- Agder fylkeskommune. Vest-Agder fylkeskommunes personal og organisasjonssjef Odd Joar Svensson gleder seg over at deltakerne har oppnådd gode resultater.

Studiet har vært basert på forelesninger med høyskolelektor Terje Abusland fra UiA og Maiken Messel fra fylkesmannen i Vest-Agder, med fokus på utdanningsrettslige problemstillinger, mens Advokat Gisle Johnsen foreleste om arbeidsrettslige utfordringer.

 Tre dagers eksamen ble avviklet i mars måned og det utrolig moro at 35 av deltakerne har bestått eksamen med gode resultater.  De øvrige hadde gode grunner for ikke å avvikle eksamen på det aktuelle tidspunkt. Disse vil bli tilbudt eksamen på et senere tidspunkt, sier Odd Joar Svensson

Det at så mange fordyper seg i ovennevnte problemstillinger gir organisasjonen en god kompetanse og  vil etterhvert gjenspeiles i saksbehandling og beslutninger som foretas.

Personal- og organisasjonsenheten planlegger flere moduler etter samme modell som denne. Det er viktig å balansere sliketterutdanning mellom krevende jobber, krevende studier og privatsituasjonen til den enkelte.  Jeg mener at vi nå har funnet et omfang og en rytme som passer den enkelte og organisasjonen, sier Odd Joar Svensson.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2013 | Skriv ut siden