Vest-Agder fylkeskommune støttet i perioden 2010-2012 prosjektet ”Smaabyen Flekkefjord – vilje til vekst" med 600 000 kroner. Kommunen søker nå fylkeskommunen om støtte til videreføring av prosjektet i tre nye år. Mandag besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med et tilskudd på inntil 300 000 kroner i år til delvis finansiering av prosjektet. Fylkeskommunen er innstilt på å bidra med delvis finansiering av kostnadene gjennom prosjektperioden, som er anslått til å vare i to år utover 2013.

I sluttrapporten etter prosjektperioden 2010-12 fastslås det at prosjektet har ført til en ny giv med mange gode ringvirkninger. Her kan blant annet nevnes:

-bedre samarbeidsklima mellom kommune, politikere, næringsliv, gårdeiere og industri.
-en optimistisk handelsforening som samarbeider på en bedre måte enn tidligere
-kvalitetsarrangementer i sentrum som trekker mye folk
-flere aktiviteter som har bedret servicen og kompetansen til byens butikker
-bedre omdømme av Flekkefjord
-økt stolthet blant Smaabyens innbyggere

Hovedkonklusjonen er ellers at byutvikling er en langsiktig oppgave og at prosjektarbeidet av den grunn bør fortsette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer