I 2006 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle inngå en intensjonsavtale med Kristiansand kommune om utvikling av en frisklivsentral i det nye aktivitetssenter på Marinetomta, som nå heter Aquarama. I denne uken godkjente fylkesutvalget formelt avtalen. Samtidig besluttet fylkesutvalget at fylkeskommunen skal yte et tilskudd for 2013 på 250 000 kroner til senteret. Det fylkeskommunale tilskuddet for 2014 0g 2015 på 250 000 kroner vil bli innarbeidet i fylkeskommunens økonomiplan.

Vest-Agder fylkeskommune har siden 2005 gitt veiledning og økonomisk støtte til utvikling og etablering av Aktivitet på Resept. Dette har vært et tilbud, gjennom den kommunale helsetjenesten om veiledet livsstilsendring på områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk). Frisklivssentralbegrepet er en forlengelse og videreutvikling av Aktivitet på Resept.

Den kommunale frisklivssentralen startet opp i Aquarama 2.april. Frisklivsentralen vil ha åpningstid fra klokken 08.00 til  15.30.

Kristiansand kommune har inngått et samarbeid med forskere tilknyttet universitetene i Bergen og Agder, for å etablere følgeforskning om tiltakene i frisklivssentralen har ønsket effekt.  

Parallelt med å bistå Kristiansand kommune med etablering av frisklivssentral har Vest- Agder fylkeskommune inngått leieavtale med Kristiansand kommune om bruk av begge idrettshallene med tilhørende garderober, klatrevegg, styrkerom til kroppsøvingsundervisning for den videregående skole. Det er i tillegg inngått leieavtale med Aquarama Næring om bruk av dansesal og kontorplasser for lærer til samme formål.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2013 | Skriv ut siden