Agderfylkene skårer godt på sykehustilbudet, og middels på kriminalitet. På krisehåndtering er Vest-Agder på topp seks, mens Aust-Agder er på nedre halvdel. I sum kommer Vest-Agder svært godt ut på trygghetsindeksen samlet. Kun tre fylker skårer bedre. Aust-Agder er midt på treet. Det er Sentio Research som står bak en undersøkelse hvor 3000 personer er intervjuet.

Sykehustilbudet

Det er de unge og de med høyest utdannelse som har størst tillit til sykehusene.  Og de som bor i de største byene har høyere tillit.

Kriminalitet

Skårer best av de tre indikatorene: sykehus, kriseberedskap og kriminalitet i undersøkelsen samlet sett. Det er klar sammenheng med antall personer i husstanden. Jo flere medlemmer, jo tryggere føler man seg.

Kriseberedskap

Skårer dårligst av de tre indikatorene: sykehus, kriseberedskap og kriminalitet. Her er det signifikante forskjeller mellom kjønnene. Menn mest skeptisk.

Trygghetsindeksen samlet

De yngste og de med høyest utdannelse er mest trygg.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. april 2013 | Skriv ut siden