God tilgjengelighet og universell utforming er viktig for alle virksomheter som retter seg mot allmennheten. Det nye verktøyet viser på en enkel og systematisk måte hvordan en kan lage gode handlingsplaner for universell utforming for virksomheten. Verktøyet retter seg først og fremst mot statlige virksomheter, men også kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter kan få tips og råd i arbeidet med universell utforming. Målet har vært å lage et verktøy som angår både ledere og saksbehandlere som iverksetter og forvalter politikk og lovverk, fagfolk, tjenesteytere og arbeidsgivere.

Verktøyet gir en innføring i arbeidet med universell utforming og de ulike fasene i arbeidet med en handlingsplan og selve implementeringen. Mest plass er viet ni konkrete tiltaksområder. Disse omfatter både kompetanseheving, utforming av fysiske omgivelser og IKT samt andre områder innenfor offentlig forvaltning hvor universell utforming er vesentlig. Verktøyet har også en ressursside med lenker til nyttige nettsteder, fagmiljøer og eksempler på handlingsplaner andre allerede har laget.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming både til private og offentlige virksomheter. For offentlige virksomheter gjelder også bestemmelser om dette i blant annet lov om offentlige anskaffelser og utredningsinstruksen.

Verktøy for handlingsplaner

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2013 | Skriv ut siden