Rådmannen i Kristiansand og fylkesrådmannen er enige om å sette tilskuddsordningen til Fullriggeren Sørlandet på dagsorden Fullriggeren mottar årlig tilskudd fra staten ved Kulturdepartementet, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune ønsker, i samarbeid med vertsbyene for de øvrige skværriggerne i Oslo og Bergen, å ta et initiativ overfor departementet for å få til en bedre og mer forutsigbar finansiering enn tilfellet er i dag.

Det er nå utarbeidet en sak til politisk behandling som i dag først ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning. Den skal til endelig behandling i fylkestinget 23. april. Her påpekes det at Fullriggeren Sørlandet er en viktig del av den  maritime kulturarven. At skipet blir bevart som et seilende kulturminne for kommende generasjoner, er i hovedsak et nasjonalt ansvar. Fullriggeren må holdes i forskriftsmessig stand med alle nødvendige sertifikater i orden. Dette er en forutsetning for at skipet i fremtiden kan brukes i opplæring av unge og være seilende ambassadør for Norge og Sørlandet.

Det skal arbeides for å øke de statlige tilskuddene og etablere en fordelingsmodell for den offentlige finansieringen tilsvarende den ordningen som brukes for regionale kulturinstitusjoner, hvor statens tilskudd er 70 prosent og det regionale nivået, kommuner og fylkeskommuner, dekker 30 prosent. Fordelingen av det regionale tilskuddet må fastsettes gjennom forhandlinger mellom partene. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2013 | Skriv ut siden