Fylkesutvalget vedtok 8. april en uttalelse vedrørende fremtidig frekvens på Sørlandsbanen og opprettholdelse av sovevogner som er sendt til samferdselsministeren. Da Listerrådet møttes mandag forelå et forslag fra administrasjonen i Listerrådet om at Listerrådet slutter seg til den fylkeskommunale uttalelsen. Dette ble enstemmig vedtatt.

Uttalelsen lyder:

Vest-Agder fylkesutvalg protesterer mot at planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort!

Det er positivt at sovevogner beholdes på Sørlandsbanen, men ikke når det skjer på bekostning av høyere frekvens og stive ruter. Hyppige avganger på faste avgangstider – det vil si stive ruter - er mye viktigere for de reisende til og fra Sørlandet enn muligheten til å sove i sovekupé på nattoget.

Vest-Agder fylkeskommune vil ikke akseptere at midler til sovevogner prioriteres foran hyppigere avganger, slik statssekretær Pollestad tar til orde for.

Togavgang hver annen time vil føre til at mange flere vil bruke toget oftere, og dermed reise mer miljøvennlig. Tiltaket er svært viktig for passasjerene på Sørlandsbanen og for jernbanens utviklingsmuligheter og konkurransekraft.

Et bedre togtilbud på Sørlandsbanen vil gi nye muligheter for arbeidspendling. Dette ser vi som veldig viktig ikke minst i våre to vestlige regioner i Vest-Agder, der det er store levekårsutfordringer og mangel på arbeidsplasser.

Fylkesutvalget mener at NSB må ha råd til både å gjennomføre NSBs planer om tog annen hver time og å beholde sovevogner på Sørlandsbanen. Det er regjeringens og Stortingets ansvar å sørge for dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer