Norge ligger på topp i Europa med hensyn til antall datamaskiner per elev. Dette er et av funnene fra European Survey of Schools: ICT in Education som nylig ble presentert . Når det gjelder datamaskiner per elev, så har Danmark, Norge og Sverige høyeste rangering på alle nivåer. Rapporten viser at mer enn 90 prosent av elevene er i skoler med bredbånd, fra 2 mpbs til 30 mpbs. Det er i snitt 100 elever per interaktive tavler og 50 elever per prosjektor. Dette er under gjennomsnittet for landene som er kartlagt i rapporten

Men studien viser at selv om Norge kommer godt ut i undersøkelsen, blir ikke IKT brukt ukentlig i norske klasserom. - Vi kan fremdeles bli bedre, sier kunnskapsministeren. Rapporten peker blant annet på at skoleeiere og skoleledere må ha planer for hele skolens bruk av IKT og støtte opp om lærernes bruk av IKT i undervisningen. Kompetanseutvikling, god infrastruktur og stabil drift av systemene er helt sentralt, understreker Halvorsen.

Formålet med rapporten er å evaluere fremskrittene som er gjort når det gjelder IKT-tilgjengelighet og IKT-bruk i 31 europeiske land (de 27 medlemsstatene i EU samt Kroatia, Island, Norge og Tyrkia). Senter for IKT i utdanningen har hatt ansvaret for å samle inn synspunktene til norske rektorer, lærere og elever, på 4. og 8. trinn og 1 vgo  - både yrkesfag og studiespesialiserende.

Dette er første gang det utføres en systematisk kartlegging av europeiske lærere og elever og deres bruk av og synspunkter om teknologi som læremiddel.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer