Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad åpnet for publikum juni 2011. For å få løst en akutt situasjon med hensyn til drift fra åpningstidspunktet påtok Vest-Agder fylkeskommune å forestå driften av formidlingsbygget første driftsår. Selskapet står nå selv for drift av formidlingsbygget. Det er imidlertid utfordrende å få til en robust driftsform med langsiktighet i økonomien. Slik situasjonen er nå, er selskapet helt avhengig av å finansiere driften gjennom tilskudd fra eierne. Det er nå utarbeidet en treårig driftsavtale som sikrer virksomheten tilstrekkelig grunnfinansiering for en forsvarlig drift. Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i sist møte inn for at fylkesutvalget skal godkjenne avtalen 8. april.

Hovedutvalget går inn for at fylkeskommunen i tråd med avtalen skal bevilge 600 000 kroner i tilskudd for 2013. Bevilgning for 2014 og 2015 skal innarbeides i fylkeskommunens økonomiplan for perioden 2013 til 2016 og tas inn i det ordinære budsjettarbeidet for det enkelte år.

Tingvatn ble i 2003 ervervet av Forsvaret  gjennom et spleiselag mellom fylkeskommunen og Hægebostad kommune. Det har siden vært arbeidet med en tilrettelegging av stedet som et kulturhistorisk møtested. Samarbeidet med Hægebostad kommune er organisert i et eget IKS. Fullføring og etablering av Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter er et viktig prosjekt i samarbeidsavtalen mellom Hægebostad kommune og fylkeskommunen.

Hægebostad kommune har behandlet avtalen i formannskapet hvor forslaget til avtale ble enstemmig godkjent.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer