En ny forskningsrapport tyder på at skoleledere og skoleeiere har større nytte av de nasjonale prøvene enn lærerne. Rapporten ”Evaluering av nasjonale prøver som system” ble offentliggjort nylig. Rapporten er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og undersøker hvordan skoleeiere, skoleledere, lærere, elever og foreldre bruker nasjonale prøver og hvilken nytte de har av dem. - Rapporten inneholder interessante resultater når vi skal utvikle de nasjonale prøvene videre, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Mens skoleeiere og rektorer mener nasjonale prøver er et viktig styringsredskap, opplever ikke lærerne prøvene som like nyttige. Mange lærere mener at prøvene gir dem informasjon om elevene som de enten har fra før, eller som de kunne fått gjennom kartleggingsprøver som gir mer konkrete tilbakemeldinger.

Nasjonale prøver har et todelt formål. De skal gi styringsinformasjon til nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter og i tillegg være et verktøy for pedagogisk utvikling på skolene.

- Nasjonale prøver er bare en del av kvalitetsvurderingssystemet i skolen. Prøvene gir styringsinformasjon til skole og skoleeier, og vi arbeider med å øke lærernes bruk av prøvene som pedagogisk verktøy, sier Halvorsen.

Regjeringen la om de nasjonale prøvene i 2007. Da ble antall prøver begrenset, og det ble i større grad lagt til rette for å bruke prøvene til utviklingsarbeid framfor kontroll av læringsresultater. Muligheten for rangering av skoler etter resultater på de nasjonale prøvene ble også redusert. Rapporten evaluerer bruken av de nasjonale prøvene slik de fungerer i dag.

Rapporten finner du her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2013 | Skriv ut siden