Statens landbruksforvaltning har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet. En av dem er Mandal havn. Oppgradering av kaianleggene skal være ferdig innen utgangen av 2014 og vil bli viktig for infrastrukturen i skognæringen. -Dette er viktig for kyststrøkene, som har hatt betydelige utfordringer etter stormen Dagmar. Men det gir også muligheter til å ta ut store skogressurser, som står slik til at transport med båt vil være det letteste og mest økonomiske, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det ble bevilget 25 millioner kroner til tømmerkaier over Revidert nasjonalbudsjett i 2012 .

Kaianlegg som nå har fått tilskudd er:
Mosjøen – Nordland; Tilskudd inntil 6.000.000 kroner
Sogndal/Kaupanger – Sogn og Fjordane; Tilskudd inntil 7.975.000 kroner
Skodje, Hojem – Møre og Romsdal; Tilskudd inntil 2.880.000 kroner
Mandal – Vest-Agder; Tilskudd inntil 350.000 kroner
Lindås/Bergen – Hordaland; Tilskudd inntil 7.195.000 kroner

Tas i bruk allerede i 2014
De fem kaianleggene som får tilskudd var godt utredet på forhånd og kan realiseres innenfor tidsfristen som er satt. Det forutsettes at det inngås avtaler om bruk av kaiterminalene med utøvere i skognæringen og eventuelt andre interessenter.

Les hele saken hos SLF

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer