Nå foreligger statistikken over trafikken i Lister-bommene etter årets første kvartal. De viser en betydelig samlet vekst i antall passeringer i bommene. Det passerte samlet 668 507 kjøretøyer gjennom bommene i løpet av årets tre første måneder, mot 606 679 kjøretøyer i tilsvarende periode i fjor. Det utgjør en økning på hele 10,2 prosent. Antall dager i perioden i år er for øvrig en dag mindre på grunn av at det var skuddår i 2012.

Ser en isolert på de enkelte bommene er veksten i bommen på Kvinesheia på 2,7 prosent. I fjor på denne tiden var ikke bomstasjonen på fylkesvei 465 etablert. Det er denne etableringen som utgjør hovedøkningen i passeringer. 67 709 kjøretøyer har passer der fra årsskiftet frem til april. I bommen på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund er antall passeringer i perioden sunket med seks prosent.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2013 | Skriv ut siden