Kviljosteinen
Foto: Dag Nævestad

Foto: Dag Nævestad

Riksantikvaren har i bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) og bevarings- programmet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) gitt 265 000 ,- i tilskudd til tre av Fylkeskonservatorens prosjekter knyttet til skilting og skjøtsel i 2013.

Det er gitt tilskudd på 80 000,- til skjøtsel av bergkunstlokaliteten Kviljosteinen ved Kviljo i Farsund kommune. Steinen er overgrodd av mose og lav og ristningene er flere steder nesten usynlige som en følge av dette. I fjor ble tilgangen til forminnet utbedret ved at det ble bygget nytt gjerdekliv inn til lokaliteten. Det ble samtidig utarbeidet nytt formidlingsskilt som vil bli satt opp våren 2013. Fylkeskonservatoren ønsker å fortsette arbeidet med skjøtsel og tilrettelegging av stedet. For å gjøre bergkunsten synligere for publikum og forhindre ytterligere skade på steinen, vil vi i år sprite og dekke til steinen. 

I Vest-Agder finnes flere skjærgårdsparker og friluftsområder som er tilrettelagt i mindre eller større grad. Innenfor disse skjærgårdsparkene i Kristiansand og Søgne finnes ulike kulturminner, blant annet flere kystrøyser fra bronsealderen. Fylkesonservatoren vil i løpet av høsten 2013 sette i gang et større prosjekt med skilitng av lokalitetene. Riksantikvaren har bevilget 145 000,- til prosjektet.

I tillegg er det gitt 40 000,- til fullføring av skilting av turstien mellom Nordberg fort og Lista fyr som ligger innenfor utvalgte kulturlandskap på Lista. I området finner man det kjente helleristningsfeltet ved Penne, Nordberg fort (et av de best bevarte kystfortene fra 2. verdenskrig) og gravfeltet Sausebakk.

Strekningen mellom Nordberg fort og Pennefeltet ble i 2012 utbedret i henhold til universell utforming. Det ble samtidig satt i gang et prosjekt med hensikt å utarbeide nye skilt til allerede tilrettelagte lokaliteter, samt skilte flere kulturminner. Nye skilt til Sausebakk, Pennefeltet og Nordberg fort er produsert og vil bli satt opp før turistsesongen 2013.

Kanonstilling Ved TrihaugoddenMidlene fra Riksantikvaren skal brukes til videre skiling langs langs turstien. Her vil det bli satt opp mindre QR-skilt som forteller om både kulturminner, kulturlandskapselementer som steingjerder, rydningsrøyser, tareveier osv., det biologiske mangfoldet og krigsminner fra 2. verdenskrig.

 

 

 

 

 

 

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 25. april 2013 | Skriv ut siden