Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom to tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Direktoratet for naturforvaltning. Tilskuddsrammen fastsettes gjennom statsbudsjettet. I 2013 har Vest-Agder fylkeskommune fått til sammen 3,4 millioner kroner. Disse fordeles på to tilskuddsordninger. Den ene omfatter tilskudd til friluftslivstiltak og den andre tiltak i statlig sikrede friluftsområder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fordelte nylig midlene.

I år har Vest-Agder fylkeskommune fått inn til sammen 51 søknader om tilskudd. 22 av disse omhandler tilskudd til friluftslivstiltak, hvor det var samlet søkt om 829 000 kroner til en total fordelingspott på 400 000 kroner. Mens de resterende 29 søknadene dreier seg om tilretteleggingstiltak i friluftsområder. Her var det samlet søkt om 9 504 500 kroner, mens pottens ramme er på 3 860 907 kroner.

Når det gjelder tilskudd til frilufttiltak har Midt-Agder Friluftsråd fått midler til flere tiltak: Revidering og opptrykk av ”Veiviseren 50 turer på hjul”. Naturlos. Naturskole 2013. DNT Sør har også fått til flere tiltak: Aktivitetsdag for ungdomsskoler. Jubileumsaktiviteter til DNT Ung 25 år. Kom Deg Ut-dagene. Bacecamp Hav for ungdom. Tur På Dagtid og SMS-prosjektet. Friluftsrådet for Lindesnesregionen har fått midler til informasjonstiltaket ”God tur”. Lister friluftsråd har fått støtte til prosjektene Læring i friluft og Fiskekart Lister. Og sist Vest-Agder Røde Kors til Flerkulturelt sommertreff på Haraldvigen.

Midler til tiltak i statlig sikrede friluftsområder er også fordelt på flere. Mandal kommune får midler til tilgjengelighetstiltak i Ulvsvika og erosjonssikring ved Risøbank. Farsund kommune til tilgjengelighetstiltak ved Havika og etablering av skulpturelt sitterom og kikkert på Grettestø. Midt-Agder friluftsråd er tilgodesett med midler til flere tilretteleggingstiltak i Friluftsparken i Søgne, Etablering av toalett for bevegelseshemmede i Lauviga i Søgne og parkeringstiltak ved Paradisbukta i Søgne. Lister friluftsråd støttes med hensyn til tilgjengelighetstiltak på Kvaviksanden og tiltak i Lister-Laundal friluftsområde i Farsund. Kristiansand kommune til oppgradering i Buene friluftsområde, tiltak på Randøya, tilgjengelighetstiltak på Hamresanden, forlengelse av turløype ved Buvann og fremkommelighetstiltak ved Belteviga på Flekkerøy. Søgne er tildelt midler til å fullføre strandsti ved Åros og Hægebostad kommune til tiltak ved Skjekkeland friluftsområde. Fylkeskommunen får midler til rive- og tilgjengelighetsarbeider i Paradisbukta i Søgne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer