Fylkesutvalget besluttet mandag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge inntil 210 000 kroner til Mandal kommune som et engangstilskudd til drift av Ryvingen fyr i 2013. Fylkesrådmann Tine Sundtoft skal forhandle frem en forpliktende driftsmodell for fyrstasjonen i samarbeid med Mandal kommune og Kystverket. Avtalen for driftsmodell skal legges frem til godkjenning i fylkesutvalget.

Mandal kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et årlig tilskudd på 210.000 kroner for driftsårene 2013 og 2014 for å kunne drifte Ryvingen.. Mandal bystyre godkjente i mai 2010 en tiårig leieavtale av fyret med Kystverket. Den innebærer at, uavhengig av om eiendommen er helt eller delvis fredet, skal fyreiendommen bevares og sikres som kulturminne, og eiendommens egenart skal bevares.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2013 | Skriv ut siden