Regjeringen la fredag frem forlaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2014 - 2023. I forslaget prioriteres strekningene Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen på Vestfoldbanen, innen 2024. Dette muliggjør halvtimesfrekvens til Tønsberg innen 2024. InterCity planlegges ferdig til Skien i 2030. Jernbaneverket har tidligere sagt at en optimal, helhetlig utbygging av hele Vestfoldbanen ville være på 13 år, skriver Jernbaneforum Sør i en pressemelding.

Jernbaneforum Sør arbeider for et helhetlig, moderne togtilbud fra Oslo til Stavanger.  Forumet ønsker å kombinere IC trafikk og høyhastighetsfjerntog gir regionene og distriktene mellom de store byene bedre reisetilbud. Videre å legge til rette for økt bosetting og næringsutvikling i regionene og distriktene. Og, ikke minst, redusere presset på de store byene.

Det viktigste enkeltprosjektet for å få dette til, er å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen med en ny banestrekning fra Porsgrunn til Brokelandsheia, Grenlandsbanen. -Vi konstaterer at det ikke er satt av midler til planlegging av sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.  Jernbaneverket hadde anbefalt dette og lagt det inn i etatenes forslag til NTP. Dette er svært skuffende for landsdelen at et prosjekt som ville kortere ned reisetiden med en time fra Stavanger og Kristiansand til Oslo, ikke prioriteres. I tillegg ville viktige næringsinteresser langs Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kunne få betydelig bedre rammevilkår med sammenkobling, skriver Jernbaneforum Sør.

 -Vi er også skuffet over at NTP heller ikke prioriterer dobbeltspor fra Sandnes, videre til Egersund.  Stavangerregionen vil være den raskest voksende regionen i Norge i årene som kommer og trenger en moderne InterCity bane.

-Gjennom høyhastighetsutredningen har vi fått dokumentert at Sørvestbanen er NorgeJernbaneforum Sør Logos viktigste fjerntogstrekning. Vi er skuffet over at regjeringen ser bort fra de klare anbefalingene som kom i denne utredningen, og ikke fortsetter planleggingen av en moderne, dobbeltsporet jernbane langs kysten fra Porsgrunn til Stavanger i Norges mest folkerike region, skriver forumet i pressemeldingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2013 | Skriv ut siden