Fylkestinget godkjente i sist møte sluttrapporten for byggeprosjektet ved Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS i Hægebostad kommune.. Fylkestinget inngikk i juni 2003 en partnerskapsavtale med kommunen om overtagelse av Tingvatn Leir fra Forsvarsbygg. Fra det tidspunktet startet arbeidet med utviklingen av ”Tingvatn kultursted”. I en prosjektplan fra 2006 ble det kalkulert en investeringsramme på totalt 19,4 millioner kroner, og målet var at parken skulle ferdigstilles medio juni 2008. I følge planen skulle hele anlegget ha helårs drift og ta høyde for inntil 30 000 besøkende årlig. Byggeregnskapet viser utgifter på 15,5 millioner kroner.

Byggingen av Tingparken tok lenger tid enn først antatt og ble ikke sluttført før i juni 2011. De to første årene ble det kun investert for cirka 1,6 millioner kroner, mens det i perioden 2008 -2011, i henhold til selskapets investeringsregnskap, er gjort investeringer for totalt 13,5 millioner kroner.

Ferdigattest for besøkssenteret og næringshallene foreligger. Anlegget fremstår imidlertid i dag som delvis ferdig, dersom en legger opprinnelige prosjektplaner til grunn.. Byggeregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til opprinnelig investeringsramme. Dette kan bidra til å forklare avviket mellom opprinnelig prosjektplan og anleggets status etter ferdigstillelse.

Bygningsmassen i den gamle militærleiren dekker cirka 25 dekar, og er utviklet og opprustet til å inneholde utstillingslokale, kafe, suvenirbutikk, møte- og festlokale samt næringshaller som er tiltenkt utleie for mindre kulturbasert småindustri.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer