-Siden 1995 har det pågått et bredt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene i Listerregionen og Statens vegvesen om Listerpakken som skal bidra til å utvikle Vest-Agders vestre del som en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Veinettet og effektiv kommunikasjon har vært innholdet i Listerpakken. En viktig milepæl ble nådd i oktober da jeg åpnet det siste store sammenbindingsprosjektet i Listerpakken, på Fylkesvei 465 i Farsund, skriver fylkesordfører Terje Damman i fylkeskommunens årsberetning for 2012.

Han skriver videre at gjennom Listerpakken er det investert for henimot 3 milliarder kroner i Listerområdet, hvor det bor i underkant av 40 000 innbyggere. Veiutbyggingen har kortet ned reisetiden mellom kommunesentrene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord til under 35 minutter. Dette gir et løft av stor betydning for bosetting, næringsutvikling og arbeidsplasser i Lister.

Veiåpning På Fylkesvei 465

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2013 | Skriv ut siden