Første kvartal 2013 økte folketallet i Norge med 12 400, til 5 063 700. En må tilbake til 1. kvartal i 2007 for å finne lavere folkevekst. Den lave veksten kommer spesielt av nedgang i nettoinnvandringen, men fødselsoverskuddet gjekk også ned sammenlignet med 1. kvartal de tre seneste årene. For Vest-Agders del økte folketallet med 316 i første kvartal. Innbyggertallet i fylket var 1. april 176 669.

Det var Kristiansand som tok det meste av økningen i første kvartal med 234 nye innbyggere. Farsund økte med 39. Ellers var det god økning i Lyngdal, Vennesla og Mandal. Men hele fem av fylkets 15 kommuner hadde nedgang i folketallet. Størst nedgang var det i Kvinesdal med minus 16, dernest Flekkefjord med minus 11, Hægebostad minus 10, Marnardal minus sju og Songdalen minus tre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2013 | Skriv ut siden