Nå skal det satses stort på sykkelekspressveger i og rundt de store byene i Norge, skriver Statens vegvesen på nett. Det skal arbeidesmed flere strekninger de neste ti årene. Av de 80 kilometrene som omfattes av satsingen er Kristiansand et av hovedsatsingsområdene. Her legges det opp til å få bygget en ekspressykkelvei på hele 20 kilometer mellom østre og vestre del av kommunen.

- Vi håper å være godt i gang med 80 kilometer sykkelekspressveier de neste ti årene, sier Marit Espeland, nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen. I London har de Cycle Superhighways. I Danmark Cykelsuperstier. Og nå kommer Norge etter. Det snakkes om sykkelstamveier og sykkelekspressveier, høystandard sykkelveier og sykkelvei med fortau. Poenget er at en kan sykle raskt og effektivt over lengre strekninger uten å måtte stoppe for biler.

Effektivt

-En sykkelekspressvei har lite eller ingen kryssende trafikk, og syklistene vil bli prioritert i lyskryss. Videre har disse høy standard og god bredde med midtstripe så en kan passere hverandre sikkert og i fart opp til 40 kilometer i timen, forklarer Marit Espeland. Disse sykkelveiene er forbeholdt syklister, men noen steder planlegges fortau ved siden av. Sykkelekspressveier er først og fremst aktuelle å få på plass der det er pendlerruter ved innfartsveier til de største byene.

Godt alternativ

Terje Moe -Gustavsen-Vi må få flere til å sykle hvis vi skal få folk fram i storbyene i framtida. Da må vi gjøre det mer attraktivt å sykle, og sykkelekspressveier er ett av flere tiltak. Når en kan sykle med god fart uten stadig å måtte bremse opp for kryssende trafikk, så er det virkelig et alternativ til bil. Sykkeltrafikken i byene skal øke fra 10 til 20 prosent, sa vi må stå på for å bedre forholdene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

Kilde. Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer