• Veislitasje-oppskalert
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

  KS ønsker mer NTP-midler til vedlikehold av fylkesveiene

  Landsstyret i KS har behandlet regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Landstinget uttaler...

  Les mer
 • Bompengeskilt På Kvinesheia
  av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

  Stor vekst i Lister-bommene i år

  Nå foreligger tall for passeringer i bomstasjonene i Lister for årets fire første måneder. Tallene...

  Les mer
 • Ekspressykkelvei Ved Stavanger
  av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

  80 kilometer sykkelekspressvei – Kristiansand et satsingsområde

  Nå skal det satses stort på sykkelekspressveger i og rundt de store byene i Norge, skriver Statens...

  Les mer
 • Trygg Trafikks Logo
  av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

  Ingen omkom på Vest-Agder-veiene i april

  Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i trafikken i april 2013 er ni. I samme...

  Les mer
 • Marit Arnstad
  av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

  På høring: Forslag om lavere fartsgrense for bybusser

  -Stående busspassasjerer er svært utsatt ved ulykker og skadepotensialet er stort. En reduksjon i...

  Les mer
 • Olav Grimsmo Den Norske EU-delgasjonen
  av Torkelsen, Jan H., 13.05.13

  EU vil endre miljøreglene for lastebiler

  15. april la Europakommisjonen frem sitt forslag til revisjon av Direktiv 96/53/EC om kjøretøyers...

  Les mer
 • Underskriving Av Drifts Og Vedlikeholdskontrakt
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

  Ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veiene i Flekkefjord-området

  Mandag underskrev regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og regionleder Mads Hompland i...

  Les mer