• Lyngdalskua
  av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

  Fylkesutvalget skryter av Lyngdals opplegg for utarbeidelse av ny kommuneplan

  Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. ...

  Les mer
 • Vekkerklokke
  av Torkelsen, Jan H., 23.05.13

  Ber Marnardal utvide tidsrammen for kommuneplanarbeidet

  Fylkesutvalget behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til...

  Les mer
 • Hamrevannområdet Kartutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

  Fylkeskommunen positiv til planprogrammet for Hamrevannsområdet i Kristiansand

  Kristiansand kommune har meldt oppstart av arbeid med planprogram for Hamrevannområdet på østsiden...

  Les mer
 • Tunnelåpning
  av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

  Fylkespolitisk nei til tunneladkomst til nytt boligområde på Venneslaheia

  Vennesla kommune har lagt ut forslag til kommunedelplan for Venneslaheia til høring. Planområdet...

  Les mer
 • Vannscooter
  av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

  Forbudssonen for vannscooterkjøring bør være lik i ferskvann og sjø

  Miljøverndepartementet har i vår forslag til endringer forskrift om bruk av vannscooter ute på...

  Les mer
 • Amfiområdet I Mandal
  av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

  Fylkeskommunens trekker sine innsigelser mot Amfibygging i Mandal

  Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet 3. april en...

  Les mer
 • Lyngdalsentrum
  av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

  Lyngdals planprogram for ny kommuneplan er et godt egnet styringsredskap i det videre arbeidet

  Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Tirsdag...

  Les mer
 • Marnardal Stasjon Opprustes
  av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

  Marnardal kommune griper fatt i sentrale utfordringer

  Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag en høring om planprogrammet...

  Les mer
 • Høringskonferanse Om Regional Plan
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

  Høringsseminar om Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

  Vest-Agder fylkeskommune inviterer til høringsseminar 22. mai i forbindelse med Regional plan for...

  Les mer