Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har utarbeidet et planprogram for en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Dette er nå sendt ut på høring etter at fylkesutvalgene i de to fylkeskommunene tidligere har behandlet utkastet. Høringsfristen er satt til 4.oktober. Dette er et viktig ledd i arbeidet for at Agder-fylkene skal få sin første helhetlige plan på likestillingsfeltet, når planen er ferdig behandlet.

Det legges opp til at fylkestingene skal fastsette planprogrammet høsten 2013. Selve planen og planens handlingsprogram skal utarbeides parallelt og behandles endelig av fylkestingene høsten 2014, slik at planen kan virke fra 2015.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder vil være et viktig nytt skritt for å systematisere og styrke likestillingsarbeidet i regionen. I forslaget til planprogram står det at: "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder skal utarbeides fordi landsdelen trenger en felles, kunnskapsbasert plattform for å arbeide systematisk med likestilling i årene fremover. Planen skal peke ut felles strategier og mål for arbeidet med likestilling på Agder de neste 12 årene."

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Les hele høringsdokumentet her.

Les brevet som forteller om planoppstarten.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2013 | Skriv ut siden

Vinter, mor og barn ute

Vinter, mor og barn ute

Vinter, mor og barn ute
Mangfold i næringslivet, illustrasjon fra industrien på Agder

Mangfold i næringslivet, illustrasjon fra industrien på Agder

Mangfold i næringslivet, illustrasjon fra industrien på Agder
Tur i skogen på tilrettelagt sti. Rullestolbruker med barn på fanget.

Tur i skogen på tilrettelagt sti. Rullestolbruker med barn på fanget.

Tur i skogen på tilrettelagt sti. Rullestolbruker med barn på fanget.
Dialog mellom to personer. Møte mellom kulturer

Dialog mellom to personer. Møte mellom kulturer

Dialog mellom to personer. Møte mellom kulturer
Mangfold

Mangfold

Mangfold