4H har gjennom SMS-prosjektet fått midler til å gjennomføre fire gratistreninger med Aball1 i Tresse i Kristiansand. Aball1kombinerer fysisk aktivitet, og sosial og teoretisk læring på en ny og innovativ måte. Tall- og bokstavballer bidrar til å gjøre fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle. Målet er å få folk opp av godstolen og ut i aktivitet. God helse er viktig for organisasjonen 4H, som inviterer Kristiansands befolkning til gratis trening med Aball1. - Aball1 er så gøy at folk glemmer at de er fysisk aktive. Det sier instruktør og 4H-konsulent i Vest-Agder Inger Øyen.

Hun er med på treningene. de foreløpig siste treningene arrangeres 30. mai og 13. juni kl 17.30 – 18.30 i Tresse i Kristiansand.  - I 4H er vi opptatt av fysisk aktivitet og god helse. Gjennom Aball1 ønsker vi å få inaktive aktive – og opp av stolen. Aball1 er for folk i alle aldre, også for dem som har helseutfordringer, sier Øyen.

Anette Vesterskov PedersenDet er mange grønne lunger i Kristiansand, og gjennom SMS-prosjektet er det økt fokus på å gjøre dem mer tilgjengelig og lage aktiviteter. Anette Vesterskov Pedersen som er prosjektleder for SMS-prosjektet i Vest-Agder synes det er spennende å prøve ut nye tiltak. - Utvikling av gode nærmiljøer hvor man kan være fysisk aktiv alene eller sammen med andre er et satsningsområde innenfor folkehelse. De færreste har vel unngått å få med seg oppslag om at et altfor rolig liv foran PC og TV gir helseproblemer i befolkningen som fedme, diabetes blant barn, unge og voksne. Folkehelsearbeidet og utviklingen av aktivitetsskapende og sosialt inkluderende lokalsamfunn er to sider av samme sak.


Vesterskov Pedersen mener at vi må tenke nytt for å få inn fysisk aktivitet i dagliglivet og da er utviklingen av nærfriluftsområder veldig viktige.

- Aball1er et gøy lavterskeltilbud for innbyggere i alle aldre og aktiviteten bidrar samtidig til å vise en sunn måte å ta i bruk urbane friområder på. Et område som ofte ligger ubrukt kan i stedet fylles med folk i alle aldre, som treffes, har det gøy og blir svette på samme tid, sier Vesterskov Pedersen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2013 | Skriv ut siden