Fylkesutvalget behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til 2026. Fylkesutvalget ser det som positivt at Marnardal kommune har satt i gang arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Fylkesutvalget mener imidlertid at det er lagt opp til en for stram fremdriftsplan og anbefaler å utvide fristen med minst et halvt år.

Kommunen vil gripe fatt i sentrale utfordringer knyttet til steds- og sentrumsutvikling, befolkningssammensetning, levekår og likestilling. Fylkesutvalget mener det fremlagte planprogram peker på viktige utfordringer og at kommunen i den sammenheng har valgt ut relevante satsingsområder. Planhøringen skal gjennom videre politisk behandling i fylkeskommunen som sluttføres i fylkestinget 18. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer