Fylkesutvalget behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til 2026. Fylkesutvalget ser det som positivt at Marnardal kommune har satt i gang arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Fylkesutvalget mener imidlertid at det er lagt opp til en for stram fremdriftsplan og anbefaler å utvide fristen med minst et halvt år.

Kommunen vil gripe fatt i sentrale utfordringer knyttet til steds- og sentrumsutvikling, befolkningssammensetning, levekår og likestilling. Fylkesutvalget mener det fremlagte planprogram peker på viktige utfordringer og at kommunen i den sammenheng har valgt ut relevante satsingsområder. Planhøringen skal gjennom videre politisk behandling i fylkeskommunen som sluttføres i fylkestinget 18. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer