Da hovedutvalget for kultur og utdanning i dag behandlet årsmeldingen for Bragdøya Kystlag ble det i konklusjonen i saken uttrykt at, "Regnskapet for 2012 viser at Bragdøya Kystlag har god økonomistyring. Gode formidlingstilbud og høy aktivitet er indikasjoner på, at kystlaget har oppfylt flere av sine målsetninger. Kystlagets arbeid med fartøyvern og utleie av overnattingsplasser i Kristiansandsfjorden er viktige bidrag i ivaretakelsen og videreutviklingen av regionens kystkultur".

Grunnen til at hovedutvalget behandler årsmeldingen er at fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Bragdøya Kystlag i Kristiansand. Til sammen mottok kystlaget i fjor 740 000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen. Kystlaget omsatte for vel 4,7 millioner kroner.

Bragdøya Kystlag driver Bragdøya Kystkultursenter og med mer enn 650 medlemmer er det landets største kystlag. Bragdøya har et stort utbud av medlemsaktiviteter, åpne arrangementer og kurser. Blant annet driver kystlaget båtskyss til og fra øya, arrangerer konserter, friluftsaktiviteter, markeder samt flere kurs. I 2012 var kystlaget vert for Forbundets Kystens årlige landsstevne. Kystlaget leier ut enkle overnattingsplasser i Kristiansandsfjorden. Man har etablert et velfungerende tilbud på Grønningen fyr og Dokkestua på Stokken. Fyret hadde rundt 900 overnattinger i 2012.  Som del av tilretteleggingen av Bragdøya for allmenheten tar Kystlaget også hånd om Bragdøya Lystgård. Kystlaget disponerer over flere mindre fartøyer med kulturhistorisk verdi. Vedlikehold og istandsetting av fartøyene gjøres dels på dugnad av kystlagets medlemmer og dels av en båtbygger ansatt i kystlaget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer