Hovedutvalg for kultur og utdanning hadde tirsdag årsrapporten for 2012 for Lindesnes fyrmuseum på dagsorden. Rapporten viser at Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har store ambisjoner på områdene formidling og forvaltning. Gode utstillinger og arrangementer samt høye besøkstall er indikasjoner på at museet er en viktig kulturell arena for lokalbefolkningen og tilreisende. Dessuten fungerer fyrmuseet gjennom sin status som etatsmuseum for kystverket som en viktig faglig premissleverandør for den offentlige forvaltningen. Fyrmuseet har vist stor evne til å utvide sitt virksomhetsområde og økonomiske handlingsrom gjennom utviklingen av prosjektbaserte aktiviteter.

Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum. I 2912 var de samlede tilskuddene fra Vest-Agder fylkeskommune på nærmere 2,5 millioner kroner. Fyrmuseets omsetning var på vel ti millioner kroner. Og årsresultatet var på i overkant av 20 000 kroner på plussiden.

Tusenårsstedet På Lindesnes I KveldsstemningStiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt av fylkestinget til Vest- Agders tusenårssted. 2009 var første driftsår, hvor Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea.

Fyrmuseet har de siste årene hatt et jevnt besøkstall på rundt 55 000 registrerte gjester gjennom året. I tillegg kommer gjestene som besøker fyret utenfor museets åpningstid.  Gjennom Arena USUS, som er et klyngenettverk for bedrifter innen reiseliv på Sørlandet, jobber fyrmuseet mer målrettet og systematisk med å forsterke opplevelsene og forlenge besøket til gjestene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer