Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 18. juni skal gi grønt lys til at det skal arbeides videre med å etablere Kulturrederiet. Hensikten med et kulturrederi er å gi stordriftsfordeler gjennom drift av flere fartøyer. På denne måten kan rederiet opparbeide nødvendig kompetanse og etablere et profesjonelt fagmiljø innenfor drift av kulturhistoriske fartøyer uten kommersielle formål. Rederiet skal med andre ord gi bedre og billigere tjenester enn det hvert enkelt fartøy kan ordne selv. Alle eierne av de store historiske fartøyene - Sørlandet, Sjøkurs, Hestmanden og Gamle Oksøy - med hjemmehavn i Kristiansand er interessert i å delta i et felles rederi – slik, Kulturrederiet er tenkt å fungere.

For å avklare hvilke behov de enkelte fartøyene har for tjenester, har det vært gjennomført drøftinger med de enkelte fartøyeierne. Dette arbeidet må videre konkretiseres slik at en får

-avklart hvilke driftsfunksjoner det enkelte fartøy ønsker å få utført av rederiet.
-oversikt over hvilken kompetanse de enkelte fartøyeierne har, og en sammenfatning av den totale kompetansebeholdningen i rederiet.
-vurdert hvor mye ressurser de enkelte fartøyeierne kan avse innen de ulike kompetanseområder (hvor mye som kan selges til andre).
-avklart hvilken kompetanse rederiet må ha for å dekke de ulike funksjonene, og omfanget innen de ulike kompetanseområdene.

Ut fra de samtaler som er ført med fartøyeierne, kan en konkludere med at det er behov for et organ som kan samordne ulike driftsfunksjoner for de store fartøyene. Det er også oppgaver som med fordel kan samordnes for de mellomstore fartøyene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer