42 lærere i fylkeskommunen har søkt studiepermisjon for skoleåret 2013-14. På grunnlag av den enkelte skolens prioriteringer er 26 søknader innvilget. Av de godkjente søknadene utgjør ulike spesialpedagogiske fagområder den største gruppen. Øvrige fag er blant annet realfag, norsk, engelsk og geografi. Dette fremgår av en sak om kompetansestrategi for perioden 2013 til 2016 som ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning i går.

For neste skoleår er det også fire søkere fra Vest-Agder fylkeskommune til den nasjonale Rektorskolen. Her er det Utdanningsdirektoratet som avgjør hvem som tas inn. Personal- og organisasjonsenheten planlegger i tillegg et helhetlig kompetanseprogram for ledere i Vest-Agder fylkeskommune.

Høy, relevant kompetanse er et kvalitetskjennetegn hos alle aktører i utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune. Det settes årlig av et betydelig beløp til kompetanseutvikling. For å sikre at midlene brukes på en målrettet og effektiv måte er det utarbeidet et kompetanseplanverk som består av en kompetansestrategi for perioden 2013-2016 og årsplaner for hvert skoleår

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer