42 lærere i fylkeskommunen har søkt studiepermisjon for skoleåret 2013-14. På grunnlag av den enkelte skolens prioriteringer er 26 søknader innvilget. Av de godkjente søknadene utgjør ulike spesialpedagogiske fagområder den største gruppen. Øvrige fag er blant annet realfag, norsk, engelsk og geografi. Dette fremgår av en sak om kompetansestrategi for perioden 2013 til 2016 som ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning i går.

For neste skoleår er det også fire søkere fra Vest-Agder fylkeskommune til den nasjonale Rektorskolen. Her er det Utdanningsdirektoratet som avgjør hvem som tas inn. Personal- og organisasjonsenheten planlegger i tillegg et helhetlig kompetanseprogram for ledere i Vest-Agder fylkeskommune.

Høy, relevant kompetanse er et kvalitetskjennetegn hos alle aktører i utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune. Det settes årlig av et betydelig beløp til kompetanseutvikling. For å sikre at midlene brukes på en målrettet og effektiv måte er det utarbeidet et kompetanseplanverk som består av en kompetansestrategi for perioden 2013-2016 og årsplaner for hvert skoleår

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer