I forbindelse med at Stortinget tirsdag behandlet søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke, forslo Frp å avvikle fylkeskommunene. Partiets forslag hadde følgende ordlyd: Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å igangsette arbeidet med å avvikle fylkeskommunene som selvstendig folkevalgt forvaltningsnivå, og fordele oppgavene som tilligger fylkeskommunene til kommunene og staten. Forslaget fikk kun oppslutning fra Frps og Høyres representanter. Samtlige øvrige partier gikk i mot.

Når det gjaldt saken om fylkesovergang for de fire Aust-Agder kommunene lød innstilingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen slik: Stortinget samtykker i at søknader om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke blir avslått. Dette forslaget ble støttet av samtlige partier med unntak av Fremskrittspartiet.

Frp fremmet to alternative forslag som kun oppnådde stemmer fra partiets egne representanter. Disse forslagene lød slik:

-Stortinget imøtekommer søknadene om endring av fylkestilknytning fra Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner.
-Stortinget anmoder om at Evje og Hornnes avholder folkeavstemning om kommunens fylkestilknytning og vil ta resultatet fra en slik avstemning til følge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer