I Setesdal Ryfylkeheiene går nå ti villrein med radiosendere som fortløpende avslører hvordan dyrene bruker sitt leveområde. Dette skjer som viktig del av et stort villreinprosjekt. Her vil du få en oppskrift på hvordan du kan følge vandringene til disse dyrene på din egen PC.

I løpet av vinter og vår 2013 har et nytt stort villreinprosjekt sett dagens lys i Setesdal Ryfylke, og skal avsluttes innen utgangen av 2017. Prosjektet er beskrevet i en artikkel i årets utgave av tidsskriftet VILLREINEN, som også inneholder mye annet av interesse for fjellbrukere. Nærmere informasjon om tidsskriftet og annet villreinstoff er tilgjengelig på www.villrein.no .

Status for prosjektet

Setesdal Ryfylke villreinområde er landets nest største og favner 13 kommuner i 5 fylker. Deltakerne i prosjektet er de aller fleste aktørene som bruker dette fjellområdet. Prosjektet er i full gang og har lykkes med å reise de planlagte 1,6 millioner kroner for oppstartsåret, i all hovedsak finansiert av de deltakende parter.

Tre arbeidsgrupper er opprettet og har igangsatt arbeidet med følgende temaer: Hvordan bedre reinens mulighet til å trekke øst mot vest og nord mot sør i området rundt Blåsjømagasinet? Brokke – Suleskardveien mellom Valle og Sirdal er en betydelig ferdselsbarriere for villreinen. I tillegg holdes reinen unna viktig beiteland. Kan tiltak prøves ut som bedrer situasjonen? Store arealer i villreinområdets sørlige del har gjennom mange år falt ut av villreinens bruk. Hvilke tiltak kan øke reinens områdebruk, slik at randområdene igjen kan oppleve det fantastiske dyrets nærvær?

Rettighetshaverne utarbeider ny bestandsplan for perioden 2014-2018 og den vil stå sentralt i arbeidet med å prøve tiltak for å øke reinens områdebruk.

Hvordan følge de merka dyra på nettet?

Norsk Institutt for naturforskning har det faglige ansvaret for prosjektet, og på deres nettsider kan du søke ulike radiomerkede arter og områder på http://www.dyreposisjoner.no  . Det er svært enkelt å komme i som bruker av denne nett tjenesten. Det eneste en trenger å gjøre som førstegangs bruker er å registrere seg som bruker og oppgi epost adresse. Når det er gjort blir en automatisk tildelt passord, deretter er det bare å begynne å følge dyra på skjermen.

Dyreposisjoner inneholder data på mange arter og i ulike områder. Setesdalsprosjektene er samlet under ett prosjekt på vestheia og ett på austheia. Menyene i nettportalen gjør det mulig å følge enkeltdyr, søke opp spesielle perioder osv. En kan også relativt lett hente ut kart som kan brukes i andre programmer seinere.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2013 | Skriv ut siden