OTC-messen I USA
Foto: Jon Sverre Karterud

Foto: Jon Sverre Karterud

I år stiller Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, havneledelsen i de to kommunene, NODE og Innovasjon Norge med en egen delegasjon for å knytte tettere kontakt med teknologibedriftene på Sørlandet under Offshore Technology Conference (OTC) i Houston I USA. OTC er verdens ledende messe og konferanse som presenterer utviklingen av offshoreprodukter til boring, leting og produksjon. En rekke små og store sørlandsbedrifter i næringen er med på den årlige konferansen, som i år starter mandag 6. mai. Det er ventet at 85 000 personer deltar på messa.

I løpet av den neste uken inviterer delegasjonen selskapene fra landsdelen til nettverksmøter og besøk. Blant annet står nærmere 100 på deltakerlista når kristiansandsordfører Arvid Grundekjøn inviterer til mottakelse og nettverksmøte søndag 5. mai. Her treffer deltakerne også representanter fra næringen fra både USA, Brasil, England, Russland og Danmark.

På parti med småbedrifter

En del av delegasjonen startet sitt program torsdag. I Rådhuset fikk de et innblikk i hvordan ordføreren i Houston kommune har satt fokus på å hjelpe mindre bedrifter opp og fram i konkurransen for delkontrakter når offentlige prosjekter skal ut på anbud. Småbedriftene godkjennes etter et gjennomført opplæringsprogram. Da er de på lista over de bedriftene hovedentreprenørene skal bruke i et offentlig byggeprosjekt.

Kommunen er særlig opptatt av å bruke programmet til å hjelpe bedrifter der kvinner og minoritetsgrupper eier minst halvparten av et selskap. Målet er at 1/3 av godkjent-selskapene i løpet av noen år skal være dominert av kvinner eller mennesker med minoritetsbakgrunn.

Prioriterer lokale bedrifter

De lokale myndighetene i storbyen har også et eget fokus på å hjelpe lokale bedrifter til å vinne anbud. Betingelsen er at selskapet har hovedkontor i Houston, eller at en viss andel av de ansatte bor i byen. Hvis tilbudet fra selskapet ligger inntil tre prosent over billigste utenbys tilbyder, får det lokale firmaet jobben.

I tillegg har kommunen har også et eget servicesenter som guider grundere gjennom prosessen med å etablere seg.

-Vi ønsker å få folk i arbeid og gi hjelp til de som ønsker å starte bedrifter. Håpet er at de kan vokse til å bli hovedentreprenører. Når er firma vokser, og inntektene er høye nok, flyttes det ut av programmet. Det betyr at de har lyktes, sa assisterende direktør Marsha E. Murray ved ordførerens kontor for forretningsmuligheter.

Mye å lære

Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, Finn Aasmund Hobbesland, tror Kristiansand kan gjøre noe av det samme de gjør i Houston, uten å kollidere med EØS-regelverk.

­­­-Vi kan også tenke mer over hvordan vi kan stimulere til kvinnelig eierskap og få flere med minoritetsbakgrunn inn i lederskap. De er opptatt av å hjelpe og tilrettelegge for nystartede bedrifter. Det viktigste vi kan lære er om vi kan se på andre kvalifikasjoner som kan stimulere til vekst innenfor de områdene kommune prioriterer, sier Hobbesland.

Næringsrådgiver Trond Gunnar Hansen fra Arendal kommune bet seg merke i at Houston kommune var så tydelige på å involvere seg i markedet til fordel for mindre bedrifter, spesielt de med en tydelig kvinneprofil. ­ - Vi gjør ikke det i særlig grad i Norge, fordi vi egentlig ikke har lov. Etter min mening skal det offentlige gjøre bedriftene i stand til å konkurrere, ikke gi oppdrag, mener Hansen.

Regionalsjef Kenneth Andresen i Vest-Agder fylkeskommune satt igjen med gode innspill til hvordan det offentlige kan bedre både levekårs- og næringseffekten lokalt ved å satse på direkte inkludering og legge vekt på likestilling.

Næringsrådgiver Øyvind Lyngen Laderud i Kristiansand kommune stiller seg dette spørsmålet etter møtet med Houston kommune. -Har vi gjort det for vanskelig for oss selv når det gjelder å få med de gruppene de satser på i Houston? Vi har et strengt regelverk, men vi har ikke utforsket handlingsrommet når det gjelder offentlige innkjøp, sier Øyvind Lyngen Laderud.

NODE

Senere på dagen var delegasjonen på besøk hos aktører i havnevirksomheten i Houston. Leder Kjell O Johannessen fra næringsklyngen NODE fortalte kort om utviklingen av anerkjente næringsklyngen av 57 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. ­-For seks-sju år siden begynte vi å tenke på hvordan vi kunne samarbeide og organisere oss for å vise oss. Det globale markedet er kommet til Norge, og vi visste det ville komme en book innen drilling. I 2004 var det 1500 ansatte, i dag er det 10 000, sa Johannessen.

Trenger 100 000 nye

Delegasjonen fikk deretter et innblikk i hvordan det gigantiske havneområdet i Houston, med 150 kaier, møter stadige utfordringer om omstilling og vekst.  Store anlegg for eksport av naturgass og plastikk-pellets til Østen er på trappene. Det betyr et enormt sug etter ny arbeidskraft. ­-Vi ser blant annet en stor vekst i naturgass-industrien og gjør alt vi kan for å få selskaper til å etablere seg her. De neste tre årene vil vi trenge 100 000 nye fagarbeidere, slik som mekanikere, rørleggere og folk som kjører truck, fortalte Michael Patton fra VOPAK Terminals.  Han fortalte også om et omfattende samarbeid mellom konkurrenter, til beste for utviklingen av Houston-området.

-Vi har 130 oljeraffinerier i området. De samarbeider blant annet for å få vekst og nye tiltak som kommer lokalmiljøet til gode. Tilbud om utdanning er noe av det som gjør det lettere for nye å etablere seg i området, sa Patton.

 -De tenker hele tiden hva slags merverdi samfunnet kan få av virksomheten på havna, og bruker virksomheten til å tenke på hva de kan bidra med til regionen, sier havnefogd Rune Hvass i Arendal.

OTC-messen I USA

På bilde: Rune Hvass (Havnefogd Arendal), Øyvind Lyngen Laderud (Næringsrådgiver, Kristiansand kommune), Finn Aasmund Hobbesland (Leder, By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune), Trond Gunnar Hansen (Arendal kommune), Kenneth Andresen (Vest-Agder fylkeskommune), Kjell O. Johannessen (Leder, Node). Foran: Rita Schage (Innovasjon Norge), Einar Halvorsen (Ordfører, Arendal kommune) og Ann Marchioro (prosjektleder, Node).

Foto: Jon Sverre Karterud, Kristiansand kommune

av Jon Sverre Karterud, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden