Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet tirsdag planprogrammet. Fylkesutvalget ser det som svært positivt at Lyngdal kommune får på plass en strategisk samfunnsdel i planen. Satsingsområdene i planprogrammet er, slik fylkesutvalget anser det, i tråd med Regionplan Agder og kommunen setter et spesielt søkelys på folkehelse, levekårsutfordringer og samfunnsutvikling gjennom strategier for utbyggingsmønster og samferdsel. Endelig behandling er i fylkestinget 18. juni.

Fylkesutvalget påpeker imidlertid det er behov for å problematisere og utrede mer om temaene: levekår, utdanning, folkehelse og demografiske data og kollektivtrafikk.

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre de langsiktige linjene for utviklingen av Lyngdal frem til 2025.

Det er et ønske fra kommunen å involvere regionale myndigheter i planarbeidet i størst mulig grad der det synes nødvendig. Det er avholdt et administrativt møte mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen hvor planprogrammet og veien videre ble diskutert. Det er også avtalt at nye møter vil bli holdt ved behov.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Vita Velo
  av jto, 03.06.19

  Søndag 16. juni blir det stor markering på Lista fyr

  Les mer