Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet tirsdag planprogrammet. Fylkesutvalget ser det som svært positivt at Lyngdal kommune får på plass en strategisk samfunnsdel i planen. Satsingsområdene i planprogrammet er, slik fylkesutvalget anser det, i tråd med Regionplan Agder og kommunen setter et spesielt søkelys på folkehelse, levekårsutfordringer og samfunnsutvikling gjennom strategier for utbyggingsmønster og samferdsel. Endelig behandling er i fylkestinget 18. juni.

Fylkesutvalget påpeker imidlertid det er behov for å problematisere og utrede mer om temaene: levekår, utdanning, folkehelse og demografiske data og kollektivtrafikk.

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre de langsiktige linjene for utviklingen av Lyngdal frem til 2025.

Det er et ønske fra kommunen å involvere regionale myndigheter i planarbeidet i størst mulig grad der det synes nødvendig. Det er avholdt et administrativt møte mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen hvor planprogrammet og veien videre ble diskutert. Det er også avtalt at nye møter vil bli holdt ved behov.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer