Ungdommen i Nord-Trøndelag må trives for å sikre regionen en positiv fremtid. Det har fylkeskommunen tatt konsekvensen av. Ungdommen tas med i arbeidet med regional utviklingsstrategi. Nord-Trøndelag er et typisk utkantfylke som er dominert av primærnæringer og spredt bosetting. Det gjør at fylket er avhengig av å skape egne arbeidsplasser og bygge attraktive lokalsamfunn. Selv om vi har hatt befolkningsvekst er den lavere enn gjennomsnittet. Det er helt avgjørende at vi greier å få ungdommen til å se på fylket som et attraktivt og fremtidig sted å bo, sier fylkesutviklingssjef Kirsten Haugum i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Blir hørt

Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd (NTBUR) er et fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene med 41 fylkeslag under sin paraply. Her er politiske, kristne og mer tradisjonelle barne – og ungdomsorganisasjoner samlet under en fane i kampen om å sette barne- og ungdomspolitiske saker på dagsorden. -Vi er et bindeledd mellom ungdommen og fylket, og jeg føler absolutt at vi blir hørt. Både politikerne og regional utviklingsavdeling i fylkeskommunen er flinke til å ta med våre innspill. Vi har en veldig god dialog, og mitt inntrykk er at vi er heldige sammenlignet med mange andre fylker. Ungdommen kan være fantastiske samarbeidspartnere hvis de gis tillit, og det får vi til i Nord-Trøndelag, mener daglig leder Line Nordkvelle i NTBUR.

Utformer RUP-teksten

Det er på den årlige Ungdomskonferansen at ungdommene selv kan være med å legge føringene for Regional utviklingsprogram (RUP). Der møtes 135 ungdommer, fylkestingspolitikere og ordførere for å gi konkrete føringer for framtidens Nord-Trøndelag. Føringer som blir gitt på denne arenaen er viktige signaler for prioriteringer i RUP, og de folkevalgte har tradisjon for å ta ønskene fra ungdomskonferansen på alvor og følge dem opp i praktisk handling. Barne- og ungdomsrådet har ekstra stor påvirkningsmulighet fordi de også er med i skrivegruppen som utarbeider konkrete tekstforslag til RUP.

Reis ut, men kom hjem

Nettopp det at ungdommen har medbestemmelse er viktig for å sikre lysten til å bosette seg i fylket mener Ida Skogmo, den 18 år gamle styrelederen i NTBUR.

–Hvis ikke ungdommen har en positiv opplevelse av kommunen de bor i nå, så er sjansen mindre for at de vender tilbake etter endt utdanning. Det er bra at de reiser ut for å skaffe seg utdanning og erfaring, men vi vil at de skal ta med seg kompetansen hjem igjen, sier Skogmo.

Satser på Ung tiltakslyst

For å styrke fylket og kommunenes arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn for unge, har Nord-Trøndelag har også et unikt tiltak for å gi støtte til ungdommelig skaperkraft gjennom ordningen Ung Tiltakslyst. Det et lavterskeltiltak for unge mennesker som har ideer for å starte ulike former for virksomheter, og det er ungdommene i styringsgruppa som behandler søknadene om økonomisk støtte.

Kilde: Luk

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer