Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om årsrapporten for 2012 for Regionalt forskningsfond Agder. Fondsledelsen er av den oppfatning at fondet er med på å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling, og at det er et viktig bidrag for å utvikle gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionen. I tillegg har ordningen med regionale forskningsfond ført til et tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og de regionale forskingsaktørene, samt med Norges Forskningsråd, og mellom de ulike fondsregionene nasjonalt.

Ordningen med regionale forskningsfond ble implementert som en del av forvaltningsreformen i 2010. I det året ble det etablert syv regionale forskningsfond i Norge. Fondsregion Agder består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2013 | Skriv ut siden